Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Patientsäkerhet

Ivo om Helsingborgs lasarett: ”Kravet på god vård upprätthålls inte”

Publicerad: 22 september 2022, 12:18

Vårdgivaren Region Skåne får hård kritik av Ivo i fråga om den somatiska vuxenvården på Helsingborgs lasarett.

Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Bristen på disponibla vårdplatser på Helsingborgs lasarett har lett till allvarliga vårdskador och risk för sådana, konstaterar Ivo i ett beslut, där man riktar skarp kritik mot Region Skåne.


Ämnen i artikeln:

Helsingborgs lasarettRegion SkåneIvoToppnyheter

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beslutade på onsdagen att rikta kritik mot Region Skåne när det gäller den somatiska vården av vuxna patienter på Helsingborgs lasarett. 

Det skedde inom ramen för myndighetens stora, pågående nationella tillsyn av hur läget är när det gäller tillgången på vårdplatser och bemanning inom svensk akutsjukvård.

Enligt Ivo har Region Skåne som vårdgivare inte säkerställt att det finns tillräckligt med disponibla vårdplatser på sjukhuset, vilket medfört allvarliga vårdskador och risk för vårdskador.

Myndigheten skriver också att riskerna uppstått eftersom patienter vårdas utan adekvat övervakning på platser som inte är patientsäkra och att patienter inte alltid får sina behov av tillsyn, omvårdnad, läkemedel och näring tillgodosedda.

När inläggningsklara patienter inte kan komma upp på vårdavdelningar, vårdas de i rum på akuten, vilket skapar långa väntetider.

Foto: LUDVIG THUNMAN

Under perioden den 24 februari till den 24 april uppgick antalet inläggningsklara patienter som väntade på akuten till mellan tre och 30, med undantag för tre dygn. Beläggningsgraden på somatiska vårdavdelningar var under denna tid i genomsnitt 120 procent.

Men exempelvis KAVA, Kirurgisk akutvårdsavdelning, har haft än högre beläggning och nådde den 21 mars 283 procents beläggning. Och på neurologen toppade siffran den 8 mars, då man hade 200 procents beläggning.

 Ivo noterar att:

 ”Det framkommer att bristen på disponibla vårdplatser bland annat leder till långa väntetider på akutmottagningen för patienter med beslut om inläggning och överbeläggningar på avdelningar. Till följd av belastningen på akutmottagningen och de akutvårdsavdelningar som Ivo granskat kan vård och omvårdnad inte tillgodoses utifrån patienternas individuella behov. Det framgår också av underlaget att den höga belastningen leder till att patienter vårdas och väntar på platser där det varken finns tillgång till adekvat övervakningsutrustning eller möjlighet att påkalla hjälp med larmanordning”.

Enligt Ivo leder och organiserar inte regionen därmed arbetet på sjukhuset så att kravet på god sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls. 

Läs också: Vårdfacken kräver kriskommission för sjukvården

Ivo begär nu att Region Skåne senast den 15 november ska redovisa hur de ser på bristerna som Ivo redovisar. Dessutom ska regionen informera tillsynsmyndigheten om vilka åtgärder man ämnar vidta för att komma till rätta med problemen.

Granskningen gäller somatisk vuxenvård, det vill säga förlossning, intensivvård och barnavdelningar ingår inte.

Granskning avslöjade allvarliga risker

Ivo har granskat avvikelser och sju patientjournaler på akuten och vårdavdelningar, där patienter på Helsingborgs lasarett utsatts för risker, till följd av bristen på disponibla vårdplatser. 

 

Här är tre patientexempel från 2022:

 

1. Ett litet blöjbarn har trillat och brutit lårbenet klockan 8 på förskolan och kommer in till akuten vid niotiden. Därefter får hen smärtlindring klockan 10. Först efter klockan 15 kommer barnet upp på vårdavdelning och beskrivs då vara ”jättesmärtpåverkad”. När barnet inte kissar något inför förestående operation, upptäcks att hen legat fastande utan infart sedan ankomsten till akuten på morgonen. Inga kontroller hade tagits på barnet.

 

2. En patient hade legat på akuten i 24 timmar som inneliggande patient utan att ha kommit upp på vårdavdelning. När ronderande läkare kommer har patienten plockat av sig syrgasgrimma och syrgasklämma på grund av ett toalettbesök. När klämman sätts på igen uppmäts låg syrgasmättnad, varpå syrgas kopplas. Larmet för syrgasmättnad hade tidigare gått utan att omvårdnadspersonal upptäckt det, då de var upptagna med andra patienter.

 

3. Patient kommer in klockan 16.45 med yrsel efter att troligen slagit i huvudet vid ett fall i hemmet, men hen minns inget. Får ligga på akuten till nästa dag då personalen klockan 7.15 upptäcker att ingen läkare undersökt patienten, det vill säga inte på 14-15 timmar. Vid halvniotiden undersöks patienten av läkare som lägger in hen på grund av nedsatt allmäntillstånd. Redan klockan 17 dag innan fick patienten dropp. Vem som ordinerat det framgår inte av journalen. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Monica Kleja

Reporter

monica.kleja@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev