Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Erfarnare kirurger var inte bättre på att undvika urinläckage

Publicerad: 8 september 2022, 18:12

Bild 1/2  I studien följde forskarna upp resultat för 83 urologkirurger som hade genomfört 5 till 97 årliga prostatektomier med robotassisterad titthålskirurgi. Genrebild.

Foto: Getty Images

Risken för urinläckage efter operation för prostatacancer var inte kopplat till hur många operationer kirurgen hade bakom sig i närtid. Det visar en ny stor svensk registerstudie.


Ämnen i artikeln:

ProstatacancerGöteborgs universitetSahlgrenska universitetssjukhusetMedicinska nyheter

– Vi är överraskade då annan forskning från utlandet pekat på att patienter oftare är täta om de opereras av högvolymskirurger. Men vår studie är unik då den är baserad på resultat från ett helt land, säger Rebecka Arnsrud Godtman, docent i urologi vid Göteborgs universitet och försteförfattare till studien. 

Hon och hennes kolleger analyserade resultat från drygt 4 650 svenska patienter som opererats för prostatacancer under åren 2017, 2018 eller 2019 och dessutom har svarat på en enkät om eventuella svårigheter med urinläckage ett år efter operationen. Samtliga patienter hade genomgått robotassisterad titthålsoperation. 

Läs också: ”Det handlar inte om att hänga ut någon” 

Överlag var det 14 procent som hade urinläckage. Men forskarna fann alltså inget samband mellan risken för detta och hur många årliga operationer som kirurgen hade gjort under perioden. 

Totalt 83 kirurger svarade för operationerna i studien och andelen patienter som hade urinläckage varierade mellan 0 till runt 40 procent för varje enskild kirurg. 

– Budskapet från vår studie är att man på varje sjukhus måste följa upp resultaten för varje kirurg och sträva efter ständig kvalitetsförbättring. Det är därför viktigt att alla sjukhus skapar rutiner för detta och även att patienter verkligen rapporterar vilka biverkningar de har, säger Rebecka Arnsrud Godtman. 

På Sahlgrenska universitetssjukhuset, där hon själv jobbar kliniskt, finns ett system för individuell återrapportering av operationsresultat till operatörerna. Men Rebecka Arnsrud Godtman tror inte att arbetssättet är spritt till alla sjukhus i landet. 

Resultatet i studien, sett till den obefintliga kopplingen mellan operationsvolym och risk för urinläckage, är samstämmigt med en annan svensk studie av något äldre datum som Dagens Medicin tidigare skrivit om

Men ytterligare en studie som gjorts av Rebecka Arnsrud Godtman och kolleger pekar på att det faktiskt oftare blir bättre resultat efter prostatacanceroperation ju högre operationsvolym kirurgen har, sett till blodförlust, operationstid och om all tumör har tagits bort. 

– Det går alltså inte att avfärda ”sanningen” att träning skulle ge färdighet vid prostatacanceroperationer. I vår senaste studie ser vi också att det är större spridning i risken för urinläckage bland kirurger som har gjort få operationer jämfört med dem som har gjort många, säger Rebecka Arnsrud Godtman. 

Hon hoppas att längre fram kunna analysera operationsresultat sammantaget för alla viktiga patientrelaterade utfallsparametrar, det vill säga hur många patienter som blir botade utan stora biverkningar i form av urinläckage och impotens, i förhållande till hur många operationer enskilda kirurger har gjort. 

– Vid prostatacanceroperation kan det vara en svår balans mellan att minimera risken för biverkningar och samtidigt minimera risken att man lämnar kvar tumörvävnad hos patienten. 

Studien är genomförd inom ramen för Nationella prostatacancerregistret där patienter sedan 2018 ombeds att besvara elektroniska enkäter före och ett år efter kurativt syftande behandling. Enkäterna innehåller bland annat frågor om urinläckage. 

Svarsfrekvensen i studien var 56 procent. Enligt forskarna fanns inga uppenbara skillnader mellan de patienter som svarat respektive inte svarat på enkäten.

Läs hela originalartikeln: 

Rebecka Arnsrud Godtman med flera. Surgeon volume and patient-reported urinary incontinence after radical prostatectomy. Population-based register study in Sweden.  Scandinavian Journal of Urology, publicerad online den 6 september 2022. DOI: 10.1080/21681805.2022.2119270 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev