Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Paxlovid verkar skydda även vid omikroninfektioner

Publicerad: 1 september 2022, 12:30

Paxlovid består av virusproteashämmaren nirmatrelvir och läkemedlet ritonavir som ska minska kroppens nedbrytning av nirmatrelvir. Patienter tar två tabletter nirmatrelvir och en tablett ritonavir två gånger dagligen i fem dagar.

Foto: Pfizer

Det antivirala läkemedlet Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) ser ut ha effekt även vid covid-19 orsakad av omikron. Men nyttan framstår bara som riktigt tydlig hos äldre utan tidigare immunitet, enligt en stor observationsstudie från Israel.


Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterNew England Journal of MedicineCovid-19Magnus GisslénSahlgrenska universitetssjukhusetGöteborgs universitetPfizerToppnyheterToppnyheter infektion

– Det här är intressanta data, som även om de ska tolkas försiktigt ger stöd för hur vi resonerar vid eventuell användning av Paxlovid i Sverige. Sett till verkningsmekanismen är det dock inte överraskande att läkemedlet har effekt mot alla cirkulerande varianter, säger Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

Paxlovid blev omtalat när en randomiserad studie visade att läkemedlet kunde minska sjukhusinläggning eller död med 90 procent vid tidig covid-19 hos ovaccinerade patienter med riskfaktorer. 

Läs också: Var åttonde covidpatient fick långtidssymtom 

Den studien gjordes dock under en period då deltavarianten av sars-cov-2 dominerade. Kunskapen om hur Paxlovid fungerar mot den nu dominerande omikronvarianten och hos patienter med omfattande immunitet är mer begränsad, anser forskarna bakom den nu aktuella studien. 

De jämförde därför hur det gått för drygt 109 000 israeler som insjuknat i covid-19 under omikronvågen, varav drygt 4 900 hade fått behandling med Paxlovid. 

Forskarnas slutsats är att risken för sjukhusvård var betydligt lägre hos Paxlovidbehandlade patienter över 65 år, jämfört med jämnåriga som inte fått behandling. Hos yngre var risken den samma oavsett om man fått läkemedlet eller inte. 

Men det är också uppenbart att de absoluta riskerna var låga, även hos de äldre patienterna. Här var det under 2 procent av dem utan Paxlovid som fick sjukhusvårdas jämfört med under 0,5 procent bland dem som fått Paxlovid. 0,4 procent av de äldre utan Paxlovid dog av covid-19, jämfört med 0,08 procent bland dem som fått Paxlovid.

Som väntat såg skyddseffekten ut att vara bättre hos de patienter som inte hade tidigare immunitet, antingen genom vaccination eller tidigare infektioner. Hos den äldre gruppen patienter hamnade totalt sett 8,3 procent av de smittade här på sjukhus, men den relativa risken för en sådan händelse var 85 procent lägre bland dem som fått Paxlovid jämfört med dem som inte fått behandlingen. 

– Omikron är faktiskt inte är en ofarlig infektion, vilket man ibland kan tro av diskussionen i medierna. Att vi inte ser så många på sjukhus nu beror till stor del på den höga vaccinationstäckningen, säger Magnus Gisslén.

Bland den stora majoriteten av patienter med tidigare immunitet var andelen sjukhusinläggningar enligt studien totalt sett betydligt lägre och hamnade på 1,3 procent i den äldre patientgruppen, med en viss relativ skyddseffekt hos dem som fått Paxlovid. 

Läs också: Bakslag för Paxlovid hos vaccinerade patienter 

Forskarna bakom studien framhåller att den är av observationstyp och att resultaten inte kan bevisa kausala samband. De poängterar att flera patienter med till synes hög risk för allvarlig covid-19 inte hade fått behandling med Paxlovid och att de oklara omständigheterna bakom detta är den största felkällan i studien.

– Man kan dock konstatera att fynden är i linje med vad vi vet om Paxlovid från de randomiserade studierna, nämligen att nyttan är högre ju äldre patienterna är och att den främst också är tydlig hos dem utan tidigare immunitet. Studien saknar dock uppgifter om graden av tidigare immunitet och uppgifter om effekten av Paxlovid i förhållande till hur många vaccinationer patienterna fått, säger Magnus Gisslén.

I Sverige är Paxlovid tillgängligt sedan juli 2022 och används till största del hos patienter som har nedsatt immunförsvar och/eller inte har svarat på covidvaccin. Enligt det nationella vårdprogrammet kan läkemedlet också användas hos patienter utan känd immunsuppression men med betydande riskfaktorer. 

Läs abstract till studien: 

Ronen Arbel med flera. Nirmatrelvir Use and Severe Covid-19 Outcomes during the Omicron Surge. New England Journal of Medicine, publicerad den 24 augusti 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2204919 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev