torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Sotatercept fick PAH-patienter att gå längre

Publicerad: 14 mars 2023, 10:33

”Det är väldigt spännande att man angriper nya mekanismer”, säger Göran Rådegran om studien som publicerats i New England Journal of Medicine.

Foto: Getty Images, Skånes universitetssjukhus

En ny sorts läkemedel mot sjukdomen pulmonell arteriell hypertension, PAH, visade positiv effekt på kort tid, trots redan befintlig läkemedelsbehandling, enligt en internationell randomiserad studie.

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterSkånes universitetssjukhusMSDNew England Journal of Medicine

Malin Pääjärvi

malin.paajarvi@dagensmedicin.se


– Det är ett spännande resultat som man har fått fram. Det ser positivt ut och jag tror absolut att det kommer att få en plats i behandlingsarsenalen, säger Göran Rådegran, överläkare och ansvarig för hemodynamik lab och PAH-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Pulmonell arteriell hypertension är ett allvarligt tillstånd med stor påverkan på livskvaliteten och det finns i nuläget ingen botande behandling. Sjukdomen är progressiv och med befintlig behandling är långtidsöverlevnaden bara cirka fem till sju år, varför fler läkemedel behövs.

Läs också: Jämnt lopp i hjärtnytta mellan blodtryckssänkare

I studien, som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine, randomiserades drygt 320 patienter till att få behandling med antingen sotatercept eller placebo, utöver pågående grundbehandling med ett, två eller tre andra läkemedel mot PAH. Det primära effektmåttet var förändring i uppmätt sträcka efter sex minuters gång. Efter 24 veckor hade gruppen som fick sotatercept en ökad gångsträcka på i median drygt 34 meter, jämfört med 1 meter i placebogruppen.

– Det intressanta här är att de i studien ser en så påtaglig effekt när de sätter in läkemedlet ovanpå befintlig behandling. Då har man ju egentligen inte lika mycket att ta på som när man sätter in ett läkemedel från början när patienten är så dålig att man kan se en markant förbättring. Ändå ser man här en väldigt god effekt på den primära endpointen, men även på åtta av nio sekundära endpoints, säger Göran Rådegran.

Sotatercept är ett fusionsprotein som, väldigt förenklat, fungerar som en ”fälla” för aktiviner och tillväxtfaktorer som är involverade vid utvecklingen av PAH. Enligt artikelförfattarna bygger teorin bakom läkemedlet på djurstudier där sotatercept gav minskad celldelning, ökad celldöd och dämpad inflammation i kärlväggarna vilket ledde till att kärlen återtog en mer normal form.

– All behandling vi har sedan tidigare har den mekanismen att de utvidgar kärlen. Antingen genom att de inhiberar vasokonstriktion så som endotelinreceptorblockerare, eller så inducerar de dilatation via PDE-5-hämmare eller prostaglandinliknande preparat. Så det här är ett läkemedel med nya angreppsmekanismer som vi inte haft tidigare.

Läs också: Morfin hjälper inte andfådda med kol

Biverkningar som till exempel näsblödningar, yrsel, ökade hemoglobinnivåer och små kärlmissbildningar, telangiektasier, var vanligare i gruppen som fick sotatercept. Göran Rådegran tror inte att läkemedlets biverkningsprofil kommer att hindra användningen av det, förutom för enskilda individer. Han ser heller inga stora svagheter hos studien.

– Man ska dock inte dra för stora växlar när det är studier som görs under så kort tid, men den ingår ju i ett större studieprogram där de fortsätter att följa patienterna även under en längre tid. Och att man ändå på så kort tid ser så god effekt det är faktiskt anmärkningsvärt positivt.

Över hälften av deltagarna i studien kom från Europa, resterande kom från Asien-Stillahavsregionen, Nordamerika och Sydamerika. Studien finansierades av Acceleron Pharma, ett dotterbolag till MSD.

Läs abstract:

Marius Hoeper med flera. Phase 3 Trial of Sotatercept for Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension. The New England Journal of Medicine. Publicerad online 6 mars 2023. DOI: 10.1056/NEJMoa2213558

Pulmonell arteriell hypertension, PAH, är en sällsynt sjukdom

PAH präglas av andfåddhet på grund av att de små artärerna i lungorna drar ihop sig och ändrar form. Kärlen blir allt stelare och trängre och blodet får allt svårare att ta sig igenom lungkretsloppet, varpå belastningen på höger hjärthalva ökar. Hjärtats högra halva kompenserar till en början för det ökade trycket genom att växa och bli starkare, för att till slut inte orka mer och patienten kan drabbas av yrsel och svimningar.


Sjukdomen är ovanlig. Varje år får cirka åtta personer per en miljon invånare diagnosen och prevalensen är cirka 49 fall per en miljon invånare och år. Tillståndet kan uppstå som en följd av andra sjukdomar, men orsaken till varför vissa drabbas är okänd.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev