Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stärk vården för patienter med urinblåsecancer”

Personer med alarmsymtom för urinblåsecancer bör enkelt kunna vända sig direkt till specialistvården, anser Charlotte Bygdemo Toytziaridis från Ilco – tarm-, uro-, och stomiförbundet.

Publicerad: 15 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Charlotte Bygdemo Toytziaridis, förbundsordförande för Ilco – tarm-, uro-, och stomiförbundet.


Ämnen i artikeln:

Region StockholmRegion Uppsala

Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. 2020 upptäcktes enligt Socialstyrelsen närmare 3 400 nya fall, varav cirka 25 procent gällde kvinnor och 75 procent män. Nästan samtliga som drabbas är 60 år eller äldre. Som för många andra cancersjukdomar är tidig upptäckt och behandling avgörande för att de som insjuknar ska ha så god livskvalitet och goda överlevnadschanser som möjligt. Ett snabbt agerande i sjukdomsförloppet är också samhällsekonomiskt lönsamt. 

I dag finns två viktiga nationella mål för vården av urinblåsecancer för att åstadkomma så tidig upptäckt och behandling som möjligt för alla som insjuknar. Det ena handlar om att minst 70 procent av alla som misstänks ha denna cancerform ska utredas med så kallade standardiserade vårdförlopp, SVF. Det andra målet handlar om att 80 procent av patienterna ska få sin första behandling inom de ledtider som gäller för SVF.  

Läs mer: Erfarnare kirurger var inte bättre på att undvika urinläckage  

Dessvärre visar uppföljande statistik (som bygger på uppgifter som regionerna har rapporterat in till Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, nationella databas Signe) att de flesta regioner i dag är långt ifrån att nå dessa mål. En särskilt stor utmaning för regionerna utgör målet om att 80 procent av patienterna ska få sin första behandling inom ledtiderna för SVF, där snittet i riket landar på knappt 15 procent.  

Statistiken visar också att de regionala skillnaderna i måluppfyllelse är mycket stora. I de ”bästa” två regionerna i landet, Stockholm och Uppsala, påbörjades första behandling för cirka 30 procent av patienterna inom gällande ledtider. Som sämst är andelen patienter som får sin första behandling inom ledtiderna för SVF knappt 5 procent. 

Om man drabbas av urinblåsecancer kan det med andra ord få stor betydelse för livskvaliteten och överlevnadschanserna var man har sin hemadress. Detta är självklart helt oacceptabelt och oförenligt med portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen om en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vilka åtgärder är det då som krävs för att utjämna skillnaderna och se till att samtliga regioner når de nationella målen för vården av urinblåsecancer? Vi vet att tillgången till specialister inom urologi har stor betydelse för korta ledtider och en god vård av denna cancersjukdom, varför man i respektive region bör arbeta aktivt och långsiktigt med läkarförsörjningen. Man måste även se över lokala arbetsformer, rutiner och prioriteringar för att stärka möjligheten till tidig upptäckt och ett fortsatt snabbt agerande. Det bör exempelvis vara enkelt för personer med alarmsymtom för urinblåsecancer att vända sig direkt till specialistvården utan att behöva gå via primärvården. 

Vi som representerar patienter som drabbas av urinblåsecancer vänder oss nu direkt till ansvariga politiker i Sverige: Tycker ni att nuvarande situation är acceptabel? Hur ska ni se till att lyfta vården av urinblåsecancer så att den på sikt når de nationella målen? Genom vilka åtgärder ämnar ni minska de regionala skillnaderna? På vilka sätt ska ni se till att arbetsformer och rutiner stärks för en snabb, god och säker vård för den som drabbas av urinblåsecancer?

Charlotte Bygdemo Toytziaridis, förbundsordförande Ilco – tarm-, uro-, och stomiförbundet

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev