Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Företag räddas av otydligt regelverk om stöd till patientföreningar

Publicerad: 22 september 2022, 04:00

Även Lif har reagerat på att företag ibland inte anger värdet av sitt stöd till patientföreningar, enligt Marcus Unell, compliance officer hos Lif till vänster. Shai Mulinari till höger.

Montage: Lif/privat

Branschnämnden NBL lät i somras bli att yttra sig över en massanmälan om att 15 läkemedelsföretag inte hade offentliggjort värdet på en del av sitt stöd till patientföreningar. Forskaren Shai Mulinari, som gjorde anmälan, är kritisk.


Ämnen i artikeln:

LifLäkemedelsföretagRocheNovartisAstra ZenecaSanofiPfizerJanssenBoehringer-IngelheimLunds universitetToppnyheter

– Det framstår som att NBL agerat för att skydda industrins goda rykte. Men jag menar att budskapet i regelverket är tydligt – företag är skyldiga att tala om hur stort deras stöd är till patientföreningar, säger han. 

Shai Mulinari är forskare i sociologi vid Lunds universitet och har i olika rapporter kartlagt stödet till patientföreningar från industrin. Han reagerade på att företagen i vissa fall inte redovisade värdet av det stöd de gett till svenska patientföreningar i en databas hos läkemedelsindustrins branschförening Lif, där alla samarbeten ska registreras.

– I databasen ska företagen beskriva ”ekonomin” gällande varje samarbetsprojekt. Men i runt 5 procent av fallen saknas uppgift om storleken på stödet, säger Shai Mulinari.

Läs också: IMY blir samarbetspartner i AI-projekt i vården 

Han gjorde en anmälan om påstått brott mot regelverket i sammanlagt 36 samarbetsprojekt åren 2019 till 2021. Anmälan skickades till den lägre av läkemedelsindustrins två branschnämnder IGN, Informationsgranskningsnämnden. 

Majoriteten av de anmälda företagen hävdade att de handlat korrekt. Roche, som anmäldes i flest fall, 16 stycken, menade att det handlat om samarbeten där bägge parter gjort investeringar och att det då räcker att skriva att företaget till exempel står för tryckkostnader av en broschyr och att patientföreningen står för textproduktionen. 

Anmälningarna hamnade till slut hos den högre branschnämnden Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL. Men i juni beslutade nämnden att inte yttra sig i ärendet. Enligt dess ordförande, det förra justitierådet Severin Blomstrand, var orsaken att regelverket inte är tillräckligt tydligt för en prövning. 

I stället gick nämnden igenom nuvarande regelverk som ett inspel till Lif för att få klarare regler. NBL konstaterar bland annat att det svenska regelverket säger att information om samarbeten ska vara tillgängliga i databasen och att det i instruktionerna till databasen står att ”företagen ska beskriva den ekonomiska insatsen, ange kostnad och antal deltagare”.

Men några ”krav” på innehållet som ska registreras fann inte NBL, som pekar på att ”en skyldighet måste vara väl preciserad för att det ska kunna slås fast att en överträdelse har skett”.

Shai Mulinari anser att NBL tolkar regelverket alltför bokstavligt. 

– Syftet med regelverket är att borga för transparens. Om företag inte kan tala om hur mycket pengar man stöder patientföreningar med blir transparensen ofullständig. Men också sett till vad det står i anvisningarna i databasen borde det räcka för en fällning. Åtminstone två att företagen har dessutom medgett att de handlat felaktigt, säger han. 

NBL:s ordförande Severin Blomstrand säger sig inte kunna kommentera utlåtandet ytterligare eller svara på kritiken från Shai Mulinari. 

Läs också: Akademiska får tillfällig frist för vite på 20 miljoner 

Även på Lif har man reagerat på att företag ibland inte anger värdet av sitt stöd till patientföreningar. Därför satte föreningen i höstas i gång en översyn som nyligen resulterat i att anvisningarna till vad som ska läggas in i databasen blivit tydligare än tidigare. 

Enligt Marcus Unell, compliance officer på Lif, har utgångspunkten alltid varit att företag ska ange storleken på det ekonomiska stödet i databasen. 

– Den största förändringen vi gjort är att det i databasen nu finns ett särskilt fält där företag ska fylla i belopp. Vi har också förtydligat att man måste precisera indirekta överföringar och inte bara direkta transaktioner till patientföreningarna, säger han.

Två nämnder övervakar god sed i läkemedelsbranschen

Nämnderna IGN och NBL övervakar att läkemedelsföretagen följer god branschsed i sin läkemedelsinformation och andra marknadsföringsaktiviteter. De gör både granskningar på eget initiativ och efter anmälningar utifrån. Om ett företag brutit mot regelverket kan det åläggas en straffavgift om maximalt 500 000 kronor till branschföreningen Lif. 

IGN, informationsgranskningsnämnden, är den lägre instansen, som bland annat löpande granskar företagens läkemedelsinformation. 

NBL, Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, är den högre instansen, som bland annat prövar överklaganden av ärenden hos IGN. 

Lif står för driftskostnader och arvoderar samtliga ledamöter, utom företagsledamöterna som sitter i NBL.

Källa: Lif. 

Dessa företag blev anmälda

Shai Mulinari amälde följande företag till IGN för att de inte rapporterat värdet på stödet i ett eller flera samarbeten med patientföreningar:

Roche, Novartis, Ipsen, Pfizer, Astra Zeneca, Novo Nordisk,Otsuka, Alnylam, Bayer, Boerhinger Ingelheim, Janssen, Vifor, Sobi, Amgen och Sanofi. 

De två sistnämnda företagen har i korrespondensen med IGN medgett att de brustit i sin rapportering. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev