Få hela storyn
Starta din prenumeration

Vårdutveckling

Jourcentraler på rimligt avstånd ska avlasta akutsjukvården i VGR

Publicerad: 10 september 2021, 13:04

”Det behöver finnas en organisation för kvälls- och helgöppen mottagning, jourcentral, som svarar mot behoven. Vi har haft en spretig organisation”, säger Jonas Andersson (L) ordförande, för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Foto: Jesper Cederberg, Peter Wahlström.

KORRIGERAD. Alla invånare i Västra Götalandsregionen ska kunna nå en jouröppen vårdcentral inom en timme med bil. Syfte: Att avlasta akutmottagningarna. (2 kommentarer)


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdVästra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har sedan tidigare tagit beslutat att ta bort närakuterna, med något enstaka undantag. Nu har hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutat att göra om indelningen av samverkansområden för primärvården och samtidigt höja ersättningen. 

– Det behöver finnas en organisation för kvälls- och helgöppen mottagning, jourcentral, som svarar mot behoven. Vi har haft en spretig organisation, säger Jonas Andersson (L) ordförande, för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Läs också: Löfte om nattöppen närakut ersätts med 1177

Omgörningen innebär 17 samverkansområden, men krav på minst en jourcentral i varje. Det blir i praktiken en minskning jämfört med dagens krav på öppet hos 21 vårdcentraler. Samtidigt ökar antalet samverkansområden, vilket innebär högre krav på öppettider i bland annat Mariestad och Falköping.

Var ska ni hitta personalen till att bemanna?
– Den största utmaningen ligger i de fem små samverkansområdena som har färre än 50 000 invånare. De har i snitt fem vårdcentraler som ska samverka kring jourtiden. Som det fungerar i dag i regionen så köper man sig fri i vissa områden genom att stafettläkare, på andra håll har vårdcentralerna delat upp ansvaret mellan sig. Det styr inte vi utan det är upp till vårdcentralerna att lösa det. 

De mindre områdena får också 20 000 kronor extra i ersättning per månad.

De nya samverkansområdena ska innebära att patienterna ska kunna nå en jourcentral med bil inom 45 minuter, som mest en timme. Den ska vara öppen klockan 17–22 på vardagar och sex timmar under helgen. 

Regionen ställer krav på 45 timmars öppettid i veckan på vårdcentralerna, men för att göra det attraktivt att ha öppet längre har det funnits ersättningar för dem som har öppet fem respektive tio timmar mer. Dessa ersättningar kommer nu att femdubblas.

Det innebär att de jourcentraler som har 50–54 timmars öppet får 50 000 kronor extra i månaden i stället för 10 000 kronor. 55 timmar eller mer innebär 100 000 kronor extra jämfört med dagens 20 000 kronor i månaden. Fyra timmars förlängd öppettid ger däremot ingen extra ersättning. 

– Det handlar om att primärvårdspatienter inte ska till akuterna. Sedan är det inte enkelt för den enskilde patienten att veta vart han ska, säger Jonas Andersson.

Det är meningen att akuten i förekommande fall ska hänvisa patienten till jourcentralen. 

– Det görs i för liten utsträckning i dag, säger Jonas Andersson.

KORRIGERING: Artikeln har förtydligats med ny rubrik och utförligare förklaring kring ersättningsnivåerna.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-09-13

Akutläkare: Tack för kommentaren. Vi har förtydligat artikeln efter ditt påpekande.

Dagens Medicin

 

2021-09-13

Upplever att rubriken är missvisande. ”Nya jourcentraler” rör det sig inte om när man beskriver att man skall minska antalet JC från 21 till 17. ”Ny tappning” möjligen med en förändring av öppettider i vissa områden. Har man i sitt område redan har en JC som är öppen 17-22 vardag och 10-16 helg så blir det ingen ytterligare avlastning för akuten. Problemet ligger också ofta dagtid vardag när vårdcentralen inte har tider och patienten hänvisas från VC till akuten. Patienter hänvisas inte i tillräcklig utsträckning från akuten till primärvård, men de hänvisas i för stor utsträckning från VC till Akuten. Varför tar man inte bara ett politiskt beslut om remisskrav till akuten?   

Akutläkare

 

Linda Berglund

Reporter

linda.berglund@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News