Få hela storyn
Starta din prenumeration

Patientsäkerhet

Sundsvalls sjukhus sparar trots en allvarlig vårdplatskris

Publicerad: 20 december 2021, 11:14

Internmedicinaren Joakim Eriksson efterlyser krafttag mot vårdplatsbristen på Länssjukhuset i Sundsvall.

Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

Vårdplatsbristen på Länssjukhuset i Sundsvall har eskalerat och beskrivs nu vara ”extrem”. Samtidigt tog majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden i fredags beslut om sista delen i ett stort sparpaket.


Ämnen i artikeln:

Länssjukhuset i SundsvallRegion VästernorrlandToppnyheter Arbetsliv

I förra veckan gick Länssjukhuset i Sundsvall upp i stabsläge då mängden överbeläggningar förvärrats på sista tiden.

 – Vi har haft ett tufft läge under en längre tid med flera överbeläggningar och brist på personal. Den här veckan har situationen förvärrats och därför behöver vi nu höja vår beredskap för att vid behov snabbt kunna ställa om våra verksamheter, göra prioriteringar och samverka över gränserna, uppgav Ylva Drevstad, områdesdirektör för närsjukvårdsområde söder då i ett pressmeddelande.

Det finns flera exempel på när patienter med ett potentiellt allvarligt tillstånd ordinerats prover eller undersökningar som inte blivit gjorda på grund brist på tid och resurser

Enligt Joakim Eriksson, specialist i intermedicin på sjukhuset, är situationen extremt besvärlig.

– Det förekommer nu korridorvård nästan jämt vilket ibland skapar känslan av ett fältsjukhus, säger han.

Han konstaterar i ett mejl att:

 ”Patienter ligger uppradade i full belysning bland pipande utrustning och jäktande personal helt utan möjlighet till personlig integritet. Inte sällan utförs omvårdnad eller att patienter sitter exponerade med till exempel kissflaska. I bland finns en liten skärm uppsatt som inte täcker särskilt mycket. Sköterskebristen riskerad att leda till försenad och i värsta fall helt utebliven medicinsk vård och omvårdnad. Det finns flera exempel på när patienter med ett potentiellt allvarligt tillstånd ordinerats prover eller undersökningar som inte blivit gjorda på grund brist på tid och resurser”.

Av de 162 vårdplatser som fastslaget ska finnas på sjukhuset kunde bara 97 hållas öppna på måndagsmorgonen. Antalet överbeläggningar var 31 stycken varav tio fanns på stroke/neuro-avdelningen, vars beläggningsgrad i morse var 200 procent.

Länssjukhuset i Sundsvall.

Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

Även Kenneth Byström, avdelningsordförande på Vårdförbundet i Västernorrland, beskriver läget som ”extremt”.

– Vi har ett moment 22 när arbetsmiljön gör att sjuksköterskor säger upp sig, varpå vi måste ta in dyr stafettpersonal, vilket skapar nya kostnadsreduceringar, säger han.

För att hantera sköterskebristen får undersköterskor ta över vissa av sjuksköterskornas uppgifter. 

– Vi är inte odelat negativa till kompetensväxling men nu har man börjat tumma lite väl mycket på vad en sjuksköterska kontra undersköterska ska göra, och vi ser också en brist på undersköterskor, säger han.

Samtidigt ökar vårdbehoven just nu enligt arbetsgivaren, dels på grund av säsongsinfluensa och covid-19, dels då många medarbetare inom vården är sjuka eller har symtom på covid-19

Enligt interna akuta direktiv från hälso- och sjukvårdsdirektören som skickades ut i förra veckan, ska sjukhuset nu förstärka akuten, minska elektiv vård , effektivisera in- och utskrivning och vid behov omdirigera ambulanser. Allt i syfte att minska inflödet av nya patienter.

Samtidigt vill regionfullmäktige, där partierna M, S och L är i majoritet, se en budget i balans 2022. 

I augusti klubbade man därför igenom ett stort sparpaket, som innebär neddragningar av vårdplatser på alla regionens tre sjukhus. I fredags klubbades också den sista delen av paketet – som rör det Södra närsjukvårdsområdet och Sundsvalls sjukhus medicinblock.

Majoriteten i nämnden godkände bland annat att en akutgeriatrisk avdelning – vars platser enligt geriatriker i över ett års tid inhysts på en rehabavdelning – permanent ska avvecklas.  

Strokeavdelningen ska slås ihop med rehabavdelningen och bilda en ny, stor avdelning. Kardiologen får fem färre slutenvårdsplatser, men sju nya dagvårdsplatser.

– Det tragiska är att man genom beslutet tar bort möjligheten att någonsin få tillbaka de vårdplatser vi behöver allra mest, de akutgeriatriska, säger Joakim Eriksson.

Även Kenneth Byström är kritisk till att nämnden går vidare med sparåtgärderna:

– Det här är helt galet. Arbetsgivaren börjar i fel ände, man drar ned på vårdplatser, när man borde fråga sig vad problemet är och varför man inte kan locka personal. Man säger att man ska lösa problemen tillsammans med kommunerna och primärvården, men även inom de verksamheterna saknas det personal.

Sjukhussängar i korridor på Sundsvalls sjukhus.

Foto: Mats Andersson/Bildbyrån

En patientsäkerhetsanalys som Region Västernorrland gjorde inför fredagens beslut, visar att förändringarna kan leda till allvarliga risker för patienterna, som försenad vård och behandlingar om inte motåtgärder sätts in. I analysen har man dock antagit att alla fastställda platser kan hållas öppna. 

Detta trots att vården i nuläget endast når upp till en lägre andel av dessa, då platserna inte kan bemannas. 

– Som vi skrev i riskanalysen är det så att om man inte når fram till platsmålet, bör man överväga att göra en ny riskanalys inte bara i det här blocket utan för hela Sundsvalls sjukhus eftersom flera verksamheter påverkas och allt sitter ihop, säger Mikael Saric, chefläkare på sjukhuset.

Pia Lundin, Sjukvårdspartiet, och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, röstade emot förslaget om kostnadsreduceringarna på fredagen. Enligt henne borde sparpaketet i sin helhet genomlysas ur patientsäkerhetsperspektiv. 

 – Det är förfärligt. Alla enheter har arbetat inom sina avgränsningar med förslagen och det finns ingen sammanhängande bild. Bland annat är det oklart var vissa patientgrupper ska tas om hand, när vårdplatser försvinner, säger hon.

Lena Asplund (M), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, anser dock inte att man behöver göra någon ny riskanalys för hur hela sjukhuset påverkas av sparförslagen som nu är på väg att genomföras på sjukhuset.

– Att vi slår fast att man ska minska platsnivån från 99 till 97 och göra visa strukturella förändringar är en sak. Att man inte kan bemanna upp till den nivån är en annan sak som vi jobbar med att lösa parallellt på sjukhuset, säger hon och syftar på en omorganisation av de medicinska vårdavdelningarna som i dag har 162 vårdplatser.  Dels flyttar några avdelningar till ett annat block, dels drar man ned på ett antal vårdplatser. 

Pia Lundin i Sjukvårdspartiet är även kritisk till att den akutgeriatriska avdelningen avvecklas permanent.

– Att stänga den är helt bakvänt, när vi har så många multisjuka äldre som kommer in och behöver geriatriska specialister. De ska nu inte längre tas om hand av team av personal utan kommer att spridas ut på hela sjukhuset och Lena Asplund har i en debattartikel skrivit att ”hela sjukhuset ska ses som ett specialiserat geriatriskt sjukhus”, säger hon.

Lena Asplund ser dock inga problem med att stänga den akutgeriatriska avdelningen i och med, uppger hon, att avdelningen i praktiken inte kunnat hållas öppen under lång tid på grund av bemanningsläget.

– Man framtvingar krigsprioriteringar i fredstid i ett i-land, sade Rasmus Jansson, överläkare i geriatrik på sjukhuset, i en kommentar till neddragningarna till Sundsvalls tidning i fredags.

Region Västernorrlands riskanalys

Enligt Region Västernorrlands riskanalys kan de föreslagna sparåtgärderna inom Södra närsjukvårdsområdet, dit medicinkliniken Länssjukhuset i Sundsvall hör, leda till allvarliga patientsäkerhetsrisker om inte motåtgärder vidtas. Bland andra dessa risker tas upp:

.

1. Risk för försenad/ fördröjd adekvat vård och behandling för patienter som är i behov av högspecialiserad vård.

2. Risk för utebliven behandling, förlängd vårdtid.

3. Risk för kompetenstapp som kan leda till att den geriatriska patienten drabbas negativt.

4. Överbeläggning– risk för försämrad vård för patienter på befintliga vårdplatser, personal räcker inte till.

5. Sammanslagning av avdelning 25B (stroke) + 26B (rehab) – kan påverka rehabpatienters specifika behov, risk att akuta behov prioriteras vilket skulle kunna leda till förlängd vårdtid.

6. Avveckling av avdelning 26A- Risk för tapp av geriatrisk kompetens.

 

Källa. Region Västernorrland: Riskanalys. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Avdelningsförändringar inom Närsjukvårdsområde Söder. November 2021.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

 

 

 

Monica Kleja

Reporter

monica.kleja@dagensmedicin.se

Dela artikeln: