Få hela storyn
Starta din prenumeration

Patientsäkerhet

Nätläkare skrev recept till inneliggande patient som vårdades för självmordsrisk

Publicerad: 17 september 2021, 13:31

Doktor 24 förskrev SNRI-preparat till en inneliggande patient som vårdades för självmordsrisk.

Foto: Getty Images

Psykiater är kritisk till att en högrisksuicidal patient fått läkemedel förskrivna av nätläkare som inte haft kännedom om anamnesen.


Ämnen i artikeln:

Min DoktorRegion StockholmDoktor 24Lex MariaSocialstyrelsen

– En sådan här händelse skulle inte ha kunnat inträffa hos annan vårdgivare än en nätläkare, säger Clara Schou, specialist i psykiatri och överläkare vid Aleris psykiatri, mottagningen för unga vuxna och neuropsykiatri.

Händelsen Clara Schou refererar till gäller en av mottagningens patienter som under en period låg inskriven på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning till följd av förhöjd suicidrisk. Under vårdtiden kontaktade patienten Doktor 24 och fick 100 tabletter på 75 milligram av det antidepressiva läkemedlet venlafaxin utskrivet. Behandlade läkare på mottagningen hann upptäcka receptet innan uttag gjorts och makulerade det.

– Patienten stod inte på venlafaxin vid tillfället. Hade patienten försökt få ut läkemedlet via sin vårdcentral hade de hänvisat till oss, hade hen listat sig hos ny vårdgivare hade de velat träffa patienten först, säger Clara Schou.   

Några månader senare, när patienten var utskriven från slutenvården, ringde hen till Min Doktor och fick återigen 100 tabletter venlafaxin utskrivet. 

Den här gången gick det sämre. Patienten överdoserade 80 till 90 tabletter och vårdades till följd av detta under flera dygn på intermediärvårdsavdelning, ima. 

En sådan här händelse skulle inte ha kunnat inträffa hos annan vårdgivare än nätläkare, säger Clara Schou.

– Det här är ett potentiellt livsfarligt läkemedel vid intag av för stora mängder. Att då skriva ut 75 milligram, 100 stycken tabletter, till en högsuicidal patient som på vår mottagning endast får hämta ut recept tillsammans med sjuksköterska på grund av tidigare allvarliga intoxer, visar att de inte hade tagit del av patientens journal, och inte kände till patientens historik, säger Clara Schou. 

Hon fortsätter:

– Och varför 100 stycken när det finns förpackningar med 28–30 tabletter?

En patient har rätt att neka en vårdgivare åtkomst till dennes journal. Men en läkare har också rätt att avstå från att skriva ut recept om läkaren inte känner till vad patienten står under för behandling.

– Man kan tycka att det vore rimligt att göra en ordentlig riskbedömning när en patient med kontakt med psykiatrin vill ha förnyade recept utskrivna. Suicidrisken måste alltid beaktas hos patienter som står på behandling mot depression. Det borde ringa en extra varningsklocka om patienten dessutom nekar vårdgivaren ta del av journalen, säger Clara Schou. 

Clara Schou anser inte att det finns ett behov av nätläkare som skriver ut recept på psykiatriska läkemedel, inte ens minsta möjliga mängd, så kallade överbryggande recept. Hon menar att det redan finns en fungerande vårdapparat kring detta, även natt- och kvällstid. 

– Det krockar med vår tanke som behandlande läkare om att inte förnya långt i förväg – vi vill ju ha koll på våra patienter, säger hon och fortsätter: 

– De sätter tillgänglighet framför patientsäkerhet. 

I båda ovanstående fall har mottagningen där Clara Schou arbetar skrivit avvikelserapporter. Vid tillfället då patienten låg inskriven och fick läkemedlet utskrivet informerades även Doktor 24. 

Joacim Stalfors, chefläkare på Doktor 24, säger att det har gjorts en intern utredning av händelsen. 

– Det gjordes en händelseanalys där man gick igenom dokumentationen och pratade med den berörda läkaren. Därefter gjordes en bedömning och åtgärder vidtogs för att förbättra systemet så att det inte ska upprepas, säger han. 

Vad vidtog ni för åtgärder?
– Vi informerade läkarna om att de måste följa våra digitala behandlingsriktlinjer. Där står det väldigt tydligt hur vi ska agera i specifika fall, och just i ett sådant här fall talar vi om överbryggande recept som kan förskrivas till dess patienten har möjlighet att nå sin ordinarie vårdkontakt. Sedan står det också i våra riktlinjer att man alltid ska titta i nationell patientöversikt, NPÖ, så att vi kan säkerställa att förskrivningen passar i sammanhanget och är korrekt, säger Joacim Stalfors.

Hur gör ni om en patient inte ger tillåtelse att ta del av NPÖ?
– Om en patient inte vill att vi ska titta i journalen bör det ringa en varningsklocka, då ska man avböja möjligheten att förskriva. Utredningen visade att vederbörande läkare inte följde riktlinjerna i det här fallet, säger Joacim Stålfors.

Läkaren arbetar fortfarande kvar på Doktor 24, och någon lex Maria-anmälan har inte gjorts eftersom den skada som kunde ha uppstått avstyrdes, enligt Joacim Stalfors. Men enligt regelverket ska anmälan göras också när en händelse uppstår som hade kunnat medföra skada. 

Varför anmälde ni inte händelsen?
– Vilka faktorer som ledde till ställningstagandet har jag frågat de som var involverade om, och har ännu inte fått svar på, säger Joacim Stalfors som inte arbetade för Doktor 24 då händelsen inträffade. 

Han fortsätter:  

– Det är en erfaren läkare, och det här är den enda anmärkningen hen har fått. Efter den här händelsen har vi gjort ytterligare journalgranskningar på läkaren som inte har visat på något liknande. Vi ser det som ett enstaka misstag, säger han. 

Joacim Stalfors säger att förklaringen läkaren uppgivit är stress i arbetet. 

– Vi har ett flöde som är ojämnt över dygnet, och det var mycket.  Det var den mänskliga faktorn, och det blev fel, säger han. 

Henrik Kangro är medicinskt ansvarig på Min Doktor. Han har inte tagit del av avvikelserapporten från Aleris och vill därför inte uttala sig om det enskilda fallet. Men han säger att Min Doktor har tydliga riktlinjer för receptförskrivning. 

– Att skriva ut recept vid pågående behandling ska vara ett kort överbryggande och sedan ska patienten kontakta sin behandlande läkare. Det ska framgå tydligt vem det är, det ska kollas och synas vilken medicin patienten står på. Om det är så att en läkare skrivit ut det här läkemedlet utan att få se i patientens journal går det emot våra riktlinjer, säger han.

Enligt Henrik Kangro kan patienter påbörja behandling för depression hos nätläkare, men då finns riktlinjer även för hur det ska gå till. 

– Jag vet ju inte alls vad som skett i det här fallet, men det låter ju väldigt olyckligt. Men jag kan inte säga om det har brustit, eller vad som har brustit i våra riktlinjer, säger han. 

Ser du en risk med att er tillgänglighetsprincip kan äventyra patientsäkerheten?
– För oss betyder tillgänglig att patienter ska kunna komma i kontakt med vården. Tillgänglighet ska ju inte förknippas med att man gör avkall på sin etiska kompass eller ger sämre vård. Personligen tror jag att just bristen på tillgänglighet och jämlikhet i vården är en större risk för patientsäkerheten, säger han.

Dagens Nyheter publicerade nyligen uppgifter om att de digitala vårdgivarnas förskrivning av psykiatriska läkemedel ökat de senaste åren och att flera psykiatriker var oroade för bristande uppföljning.

Under hösten kommer Socialstyrelsen påbörja en särskild uppföljning och analys av hur vårdgivare följer de föreskrifter som finns kring ordination av läkemedel och läkemedelshantering. 

”Vi har inlett en planering av för en uppföljning av Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2017:37). Vi arbetar just nu med att ta fram ett direktiv för arbetet”, skriver Petra Rinman, enhetschef för avdelningen för analys, hälso- och sjukvård vid Socialstyrelsen, i ett mejlsvar till Dagens Medicin. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Malin Wernström

Reporter

malin.wernstrom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News