Få hela storyn
Starta din prenumeration

Patientsäkerhet

Paolo Macchiarini i hörlurar bredvid sin försvarsadvokat Björn Hurtig, till höger, under huvudförhandlingen i Solna tingsrätt

Illustration: Anders Humlebo/TT

Åklagarna: ”Ingreppen var olagliga och livsfarliga”

Var transplantationerna av plaststrupar lagliga eller olagliga? Det var en av huvudfrågorna under Macchiarinirättegångens första dag.

Publicerad: 27 april 2022, 13:41

Monica Kleja

Reporter

monica.kleja@dagensmedicin.se

I prydlig mörkblå kostym, med det gråsprängda håret uppsatt i en hästsvans, och med tolkens röst i stora hörlurar, sitter Paolo Macchiarini och lyssnar på vartenda ord som sägs i sal 4 i Solna tingsrätt. 

Hans advokat Björn Hurtig avbryter flera gånger senioråklagaren Karin Lundström Krons högläsning eftersom den går för snabbt för tolkarna och då den åtalade inte hinner snappa upp allt.

Paolo Macchiarini ger ett samlat intryck när han ömsom tittar rakt fram på åklagarnas inledande bildspel, ömsom lugnt skriver ned anteckningar.

I rättssalen bänkas journalister och åhörare, en äldre kvinna säger sig ha kommit ända från Örebro för att lyssna.

Allvaret i det historiska vårdmålet infinner sig direkt när överåklagaren Jim Westerberg går hårt ut och utvecklar åtalspunkterna. I första hand grov misshandel för att ha att åsamkat tre patienter kroppsskador, komplikationer och stort lidande, och i andra hand grov oaktsamhet. 

De tre led av svåra luftrörsbesvär, och fick sina luftstrupar kirurgiskt avlägsnade och ersatta av plaststrupar, beklädda med benmärgsceller, på Karolinska universitetssjukhuset åren 2011–2013. Detta samtidigt som de vid transplantationerna gavs stora doser av tillväxtämnen, varav ett skulle stimulera bildning av nya blodkärl. 

Målet handlar om: Patient 1: Man som var bosatt på Island. Patient 2: Man från USA. Och patient 3: Kvinna från Turkiet.

Jim Westerberg och Karin Lundström Kron, båda mitt i bild, är åklagare under Macchiarinirättegången Foto: Monica Kleja /Dagens Medicin

Jim Westerberg och Karin Lundström Kron, båda mitt i bild, är åklagare under Macchiarinirättegången

Foto: Monica Kleja /Dagens Medicin

– Det var olagliga, kirurgiska, livsfarliga ingrepp på människor, som ska komma att ske gång på gång, utan att det fanns tecken på att detta ska fungera, säger Jim Westerberg och fortsätter:

 – Transplantation av en syntetisk luftstrupe hade vid tillfället överhuvudtaget inte gjorts på en människa, och det var ingen som visste hur det skulle gå, inte heller Macchiarini.

Enligt åklagarna utgjorde ingreppen rena experiment. Ingen vård i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingen forskning; operationerna uppges varken ha haft tillstånd från Centrala etikprövningsnämnden eller Läkemedelsverket eller utgöra så kallade sjukhusundantag.

Läs också: Nu startar Macchiarinirättegången

Det var inte heller, menar åklagarna, fråga om att vårda på ”vital indikation”. Det vill säga att för döende patienter tillgripa en sista åtgärd, ett halmstrå. Enligt dem var patienterna inledningsvis stabila och hade längre tid kvar att leva än vad begreppet avser.

De multidisciplinära konferenser som hölls inför minst två av patienternas operationer, då chefer och medicinska specialister deltog, ska enligt åklagarna haft Paolo Macchiarini som föredragande och enbart ha haft rådgivande karaktär. 

De menar också att information om patienternas mående förskönats efter operationerna och komplikationer ska ha förtigits. 

Enligt åklagarna ska Paolo Macchiarinis gärningar stå i strid med både hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Men enligt Paolo Macchiarinias advokat Björn Hurtig nekar denne till brott. Macchiarini sägs inte heller ha varit medicinskt ledningsansvarig.

Björn Hurtig. Foto: Christine Olsson/TT

Björn Hurtig.

Foto: Christine Olsson/TT

Enligt Björn Hurtig anser Paolo Macchiarini att transplantationerna utgjort sjukvård. Bedömningen ska ha gjorts av den medicinskt ledningsansvarige vid dessa tillfällen.

Den italienske kirurgen bestrider också att han haft uppsåt att tillfoga sina patienter kroppsskador och lidande. Han har heller inte varit oaktsam utan gjort sitt bästa för patienterna, enligt Björn Hurtig.

Rättegången pågår nu framöver under tre dagar i veckan fram till den 23 maj. 

En stor del av åklagarnas sakframställan, som inleddes på onsdagen, vilar på läkaren Kjell Asplunds utredning. Samtidigt åberopar åklagarna också en mängd annan bevisning, bland annat en operationsfilm, som under eftermiddagen skulle visas för rätten medelst sekretess och stängda dörrar.

Läs mer om Macchiarinifallet

SVT-dokumentär avvisades som bevis i Macchiarinimålet

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Han opererades av Macchiarini – driver nu ett eget mål

Visselblåsarna anmäler Sverige till Europadomstolen 

Juridisk etikexercis hämmar forskningen

 

Läs all rapportering om Paolo Macchiarini

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 


Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska universitetssjukhusetKarolinska institutetToppnyheter

Dela artikeln: