Få hela storyn
Starta din prenumeration

Luftvägarna

Chef på Karolinska får sluta efter kritik mot ST-utbildning

Publicerad: 21 april 2022, 11:41

Bristande träning i bland annat bronkoskopi, se instrument till höger, bidrar till att ST-utbildningen på Karolinska universitetssjukhuset inte uppfyller Socialstyrelsens krav. Bakgrunden är att samarbetet över temagränserna inte fungerat.

Foto: Ann Jonasson, Getty Images

Samarbetsproblem på Karolinska universitetssjukhuset bidrar till att ST-utbildningen i lungmedicin får rejäl backning av externa granskare. En verksamhetschef kommer att få sluta och sjukhuset har tillsatt en intern granskning som ännu är hemlig.


Ämnen i artikeln:

Karolinska universitetssjukhusetLungcancerSocialstyrelsenRegion StockholmST-läkareToppnyheterToppnyheter Arbetsliv

– Det är djupt beklagligt att delningen av lungmedicinspecialiteten på Karolinska fått sådana här konsekvenser, säger Cecilia Bredin, nuvarande verksamhetschef för medicinsk enhet lung- och allergisjukdomar på sjukhuset. 

I tisdags den 19 april, när denna artikel i stort var färdigskriven, stod det klart att Cecilia Bredin kommer att få sluta som verksamhetschef i juni efter beslut av hennes närmsta överordnade chef, Carina Metzner.

Enligt Carina Metzner finns flera orsaker till att man inte lyckats med samarbetet över verksamhetsområdesgränserna när det gäller uppdelning av lungmedicin på sjukhuset, vilket i sin tur påverkat ST-utbildningen i lungmedicin. 

– Men jag och Cecilia Bredin har inte samma syn på hur vi går vidare. Det är huvudorsaken till beslutet, samt att ansvaret för ST-utbildningen i lungmedicin ligger på henne, säger Carina Metzner.

Cecilia Bredin hade å sin sida gärna suttit kvar. 

– Jag har påtalat de här problemen under lång tid och försökt få till lösningar. Därför är det anmärkningsvärt att jag får sluta. Men nu ser jag fram emot att jobba som vanlig lungläkare och hjälpa patienterna i vår högspecialiserade verksamhet, säger hon. 

Bakgrunden till problemen inom lungmedicin på Karolinska universitetssjukhuset är att all cancervård sedan några år är organiserad under det större verksamhetsområdet tema cancer. Flera specialiteter som utreder och behandlar cancersjukdomar har därför fått knoppa av vissa verksamheter dit. Inom lungmedicinen ledde avknoppningen till protester då man befarade att specialiteten skulle bli för splittrad. 

– Den delen av lungmedicinen som hamnade under tema cancer är väldigt central. Det handlar om all interventionell verksamhet, som att göra bronkoskopi, lägga slangar och drän och ta biopsier. Detta är viktigt för diagnostiken av lungcancer men också för godartade lungsjukdomar, säger Cecilia Bredin, som själv är ordförande i Svensk lungmedicinsk förening.  

Den nya organisationen, där flera lungläkare numera arbetar på tema cancer, har alltså lett till stora problem med ST-utbildningen i lungmedicin. När Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling, i maj 2021 gjorde en granskning av utbildningen ansåg man att sex av åtta områden inte levde upp till Socialstyrelsens föreskrifter om vad ST-utbildningen ska innehålla, se faktarutan här intill. 

Visserligen har man på medicinsk enhet lung- och allergisjukdomar, som ansvarar för ST-utbildningen, tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemen. Men trots en revidering fick handlingsplanen ändå slutgiltigt backning av Lipus i februari 2022, vilket är mycket ovanligt i de så kallade Spur-granskningar som Lipus gör. 

– Vi har fått godkänt på 15 av 19 åtgärder. Men det som vi inte har något inflytande över på tema cancer får vi inte godkänt på, säger Cecilia Bredin.

Problemen med avknoppningen av den lungmedicinska verksamheten har lett till att sjukhuset initierat en intern granskning. Den gjordes av en isländsk lungläkare som besökte Karolinska universitetssjukhuset i höstas och sedan skrev en rapport. Denna rapport betraktas som internt arbetsmaterial och kan därför inte lämnas ut, enligt sjukhuset.  

Dagens Medicin har sökt sjukhusdirektör Björn Zoëga som via presstjänsten hänvisar våra frågor till Carina Metzner. Hon är chef för tema inflammation och åldrande, det sjukvårdsområde som medicinsk enhet lung- och allergisjukdomar ligger under. 

Enligt Carina Metzner ska rapporten tillsammans med Spur-granskningen nu fungera som grund för att komma tillrätta med problemen. Hon framhåller att Karolinska fungerar som ett sjukhus. Även om resurser är förlagda till olika verksamhetsområden finns det enligt henne ingen anledning att ST-utbildningen inte ska fungera. 

”Det som behövs är fungerande samarbeten mellan olika teman och verksamheter. I det här fallet har man, beklagligt nog, inte lyckats med det”, skriver Carina Metzner.

Hon konstaterar att problemet är komplext och att det behövs ett stort arbete med många olika åtgärder för att komma tillrätta med situationen. 

”Granskningen visade samtidigt att vi har mycket hög kompetens inom lungmedicin och faciliteter med hög standard, så jag har fullt förtroende för att denna fråga kommer att gå att lösa”, skriver hon.

Dagens Medicin har sökt Patrik Rossi, som är chef på tema cancer. Han har inget mer att tillägga än det som Carina Metzner förmedlat. 

Enligt sjukhuset ska nuvarande ST-läkare i lungmedicin kunna fortsätta sin utbildning. Formellt sett kan sjukhuset också fortfarande tillsätta nya ST-tjänster i lungmedicin, framhåller Carina Metzner. Men hon vill inte svara på om man verkligen skulle tillsätta sådana tjänster om behov skulle uppstå utan att man fått godkänt i ny Spur-granskning. 

Träning i att göra ingrepp har blivit starkt begränsad

I sin rapport framför inspektörerna från Lipus kritik mot flera områden som gäller ST-utbildningen i lungmedicin på Karolinska universitetssjukhuset.

De skriver bland annat: ”Särskilt avknoppningen av utredningsverksamheten för lungcancer med egen chefslinje utan lungmedicinsk kompetens är olycklig och svårliggör påtagligt en ST-utbildning inom lungsjukdomar som uppfyller alla mål.”

Enligt rapporten har bland annat målinriktad träning i diagnostiska ingrepp blivit starkt begränsad, både i tid och i omfattning. Det saknas handledare på ”väsentliga” sidoplaceringar och ST-läkare i lungmedicin får ingen möjlighet att handlägga en för specialiteten viktig patientgrupp som inneliggande lungcancerpatienter. 

Men även problem som inte har med avknoppningen att göra lyfts fram, som att uppdelningen av medicinsk enhet lung- och allergisjukdomar på fysiska enheter i Solna och Huddinge försvårar en sammanhållen ST-utbildning. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln: