Få hela storyn
Starta din prenumeration

Hjärta-kärl

Blodtryckseffekt av njurdenervering håller i tre år

Publicerad: 14 april 2022, 10:28

Bilden visar hur en ablationskateter förts upp i njurartären för behandling av en patient på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Arkivbild

Foto: Bert Andersson

Patienter som fått nervtrådar till njurarna bortvärmda i syfte att sänka blodtrycket hade kvar effekten på blodtrycket vid en långtidsuppföljning.


Ämnen i artikeln:

Högt blodtryckMedicinska nyheterToppnyheter

Det visar nya data från en randomiserad studie som redovisas i tidskriften Lancet. 

I studien jämfördes tilläggsbehandling med så kallad njurdenervering med ett placeboingrepp hos 80 patienter med okontrollerat högt blodtryck. 

Läs också: Ökat stöd för njurdenervering mot högt blodtryck 

Vid njurdenervering förs en värmeavgivande elektrod upp i njurartären. Elektroden förstör nerver i det sympatiska nervsystemet som löper längs blodkärlet varpå kroppens förmåga att frisätta blodtryckshöjande signalämnen minskar.

En tidigare analys av studien visade att patienterna som fått njurdenervering hade minskat sitt systoliska blodtryck mer än de som fått placeboingreppet. Skillnaden var runt 7 mm Hg efter sex månader. 

I den nya analysen ser forskarna att skillnaden mellan grupperna kvarstod och snarare hade ökat något vid en uppföljning tre år efter studiestart, detta trots att de njurdenerverade patienterna hade sämre följsamhet till sin behandling med blodtrycksläkemedel. 

Vidare framhåller forskarna bakom studien att inga säkerhetsproblem hade uppdagats med njurdenerveringen, varken på kort eller på lång sikt. 

Enligt forskarna är det kliniskt betydelsefulla långtidseffekter på blodtrycket som de nu rapporterar. Men huruvida denna gynnsamma effekt också motsvaras av en lägre risk för hjärt-kärlrelaterade komplikationer går ännu inte att säga. Det hoppas forskarna få reda på i en pågående uppföljningsstudie med fler deltagare. 

Studien är finansierad av företaget Medtronic.

Läs abstract till artikeln: 

Felix Mahfoud med flera. Long-term efficacy and safety of renal denervation in the presence of antihypertensive drugs (SPYRAL HTN-ON MED): a randomised, sham-controlled trial. Lancet 2022; 399: 1 401–10. 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln: