Få hela storyn
Starta din prenumeration

Barnsjukvård

Ballong i strupen ger lungskadade foster längre liv

Publicerad: 9 juni 2021, 13:04

I Sverige föds mellan 25 och 30 bebisar om året med kongenitalt diafragmabråck.

Foto: GettyImages

Om fosters svårt missbildade lungor behandlas med ett komplext ingrepp redan i mammans mage förbättras överlevnaden avsevärt, enligt nya resultat.


Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheter

Men när den experimentella kirurgin testas på lungor med måttliga missbildningar ses däremot ingen överlevnadsvinst. De nya fynden presenteras i två randomiserade studier i tidskriften New England Journal of Medicine. Bakom publikationerna står en och samma forskargrupp som är hemmahörande i bland annat Belgien. 

Resultaten gäller för foster med vänstersidig kongenitalt diafragmabråck, alltså ett medfött hålrum i diafragma som är en central muskel i andningsprocessen. Eftersom bukorganen tränger upp i hålrummet och in i bröstkorgen störs lungornas utveckling. 

Läs även: Behandling uteblev – fostret dog 

I Sverige föds uppemot 30 bebisar om året med kongenitalt diafragmabråck som kan bli livshotande. 

Tidigare data antyder att fosterkirurgi kan förbättra överlevnaden vid svårt underutvecklade lungor. Och den bilden stärks av de nya fynden. 

Enkelt förklarat görs ett snitt i mammans mage och livmoder. Via ett instrument förs en särskild ballong in i den ofödda bebisen luftstrupe, och blockeringen skapar ett förhöjt tryck som stimulerar lungornas tillväxt. Ballongen tas bort efter några veckor. 

I den ena studien utvärderades ingreppet på foster som var mellan 27 och 29 veckor gamla, med svårt missbildade lungor. Att överleva till utskrivning utgjorde det primära effektmåttet. Ingreppet jämfördes med standardvård som gavs efter födseln. 

I en analys deltog 80 blivande mammor, varav hälften lottades till fosterkirurgi och den andra hälften fick standardvård. 40 procent av fostren inom kirurgigruppen överlevde till utskrivning, jämfört med 15 procent av fostren med standardvård. Studien stoppades i förtid eftersom resultaten var så överlägset bra med fosterkirurgin. 

Men priset för de högre överlevnadssiffrorna var flera svåra komplikationer för kvinnorna, däribland skador på fostermembran som triggade i gång förlossningen. Två av fostren dog även till följd av ballongbehandlingen.

Forskarna fann att överlevnadsfördelen med fosterkirurgi stod sig på sikt när en uppföljning gjordes sex månader senare. 

I den andra studien ingick foster med måttligt missbildade lungor till följd av vänstersidig kongenitalt diafragmabråck. Kirurgin utfördes mellan graviditetsvecka 30 och 32. 196 gravida kvinnor deltog.

Men här sågs ingen statistiskt säkerställd skillnad för det primära effektmåttet – överlevnad till utskrivning och inget behov av syrgasbehandling vid sex månaders ålder – mellan fosterkirurgi och standardvård. Kvinnorna i kirurgigruppen drabbades även i detta fall av fler svåra komplikationer. 

Att ingen tydlig skillnad sågs i denna studie kan bottna i att ingreppet utfördes senare än för fostren med svårt underutvecklade lungor, påpekar forskarna. 

Det tog lång tid att få klart de två studierna – den ena pågick i elva år – vilket forskarna ser som en svaghet med resultaten. De lyfter också att långtidsdata saknas på området. 

Kvinnorna kom bland annat från Belgien, Storbritannien och Frankrike. Alla hade singelgraviditeter och väntade alltså ett barn. Rekryteringen startade 2008 respektive 2011.

Framtida studier behöver fokusera på att minska risken för svåra komplikationer i samband med fosterkirurgi, skriver forskarna och nämner att färre fostermembran kanske skadas om instrumenten är tunnare. 

Läs mer i abstract:

Jan Deprest med flera. Randomized Trial of Fetal Surgery for Severe Left Diaphragmatic Hernia. New England Journal of Medicine, publicerad online den 8 juni 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2027030 

Jan Deprest med flera. Randomized Trial of Fetal Surgery for Moderate Left Diaphragmatic Hernia. New England Journal of Medicine, publicerad online den 8 juni 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2026983 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheter

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev