Få hela storyn
Starta din prenumeration

Allmänmedicin

Nationella riktlinjer för vård av fetma på plats

Publicerad: 28 april 2022, 09:06

Ylva Trolle Lagerros ingår i Socialstyrelsens expertgrupp. Hon är specialistläkare i internmedicin och överläkare på överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Stockholm.

Foto: Meli Petersson Ellafi /Bildbyrån

Nu släpps en första version av riktlinjerna för vård av fetma, obesitas, hos barn och vuxna. Delen om läkemedel hamnar direkt i hetluften.


Ämnen i artikeln:

FetmaSocialstyrelsenDiabetes typ 2HjärtinfarktHögt blodtryckObesitasToppnyheter

Det känns fantastiskt att äntligen ha riktlinjer på området, berättar Ylva Trolle Lagerros som ingår i expertgruppen som har granskat och bidragit till innehållet. Hon är specialistläkare i internmedicin och överläkare på överviktscentrum vid Akademiskt specialistcentrum i Stockholm. 

– Det här är så efterlängtat och välbehövligt. I dag är vården av obesitas långtifrån jämlik över landet. Många patienter får aldrig den hjälp de har rätt till och många tvingas även betala själva för sina behandlingar, säger hon och fortsätter:

– Jag hoppas att de nya riktlinjerna kan leda till ett rejält kunskapslyft inom området och att patienterna får ett bättre bemötande av vården. 

Läs också: Veckodos av semaglutid bet på fetma 

Hos vuxna karaktäriseras fetma som ett BMI, kroppsmasseindex, på 30 eller mer. För barn används iso-BMI, som tar hänsyn till ålder och kön, och vid 30 går gränsen för fetma. Enligt Socialstyrelsen är mer än en miljon vuxna och 80 000 barn i Sverige drabbade av den kroniska sjukdomen, som i sin tur ökar risken för bland annat diabetes typ 2, flera cancerformer och hjärt-kärlsjukdomar.

I riktlinjerna ges rekommendationer om åtgärder för både vuxna och barn med obesitas. En viktig pusselbit är ett strukturerat omhändertagande – från diagnostik och utredning till behandling och uppföljning – som ges hög prioritet, 2. 

En annan central del är kombinerad levnadsvanebehandling, där individuella råd om kost och fysisk aktivitet kombineras med stöd för att upprätthålla beteendeförändringar. Åtgärden anses vara av hög prioritet för bland andra barn eller vuxna som behöver särskilt stöd, exempelvis vid svår psykisk sjukdom. Även fetmakirurgi har en framträdande roll i riktlinjerna. Behandlingsmetoden bör bland annat erbjudas till vuxna, med ett BMI på 35 eller mer, och till unga mellan 15 och 17 år med ett BMI på 35 eller mer. 

På läkemedelsfronten finns i dag fyra godkända preparat med indikationen fetma: Saxenda (liraglutid), Mysimba (naltrexon och bupropion), Wegovy (semaglutid) och Xenical (orlistat). Endast det sistnämnda är subventionerat. Saxenda är även godkänt för barn från tolv år. 

Både Mysimba och Saxenda har tidigare nekats subvention av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. En ansökan för Wegovy är ännu inte inskickad från läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Xenical, vars effekt är blygsam, får ganska låg prioritet i riktlinjerna, 4. 

Varken Saxenda, Mysimba eller Wegovy finns med i Socialstyrelsens prioriteringslista. Anledningen är att preparaten saknar subvention.

Dessa nyare, aptitreglerande läkemedel är oerhört bra och ett viktigt tillskott i behandlingsarsenalen, anser Ylva Trolle Lagerros. Expertgruppen hade från början gett dessa hög prioritet i riktlinjerna.

– Men sent i processen ströks detta av Socialstyrelsens generaldirektör. Socialstyrelsen menar att man inte främjar en jämlik och offentligt finansierad vård genom att ha med läkemedel som ännu inte är subventionerade och ingår i läkemedelsförmånen, säger Ylva Trolle Lagerros. 

Förfarandet väcker starka känslor. En upprörd röst kommer från Claude Marcus, professor och medicinskt ansvarig för Centrum för vikthälsa i Stockholm som är en del av Barnsjukhuset Martina. 

– Det är en skandal rent ut sagt. Läkare, patienter och beslutsfattare på regionnivå måste kunna få vägledning kring dessa läkemedel trots att de inte är subventionerade nationellt, säger han och fortsätter:

– Med den logiken borde inte heller fetmakirurgi vara med i riktlinjerna eftersom en stor del av dessa ingrepp bekostas av patienterna själva. 

Läs mer om riktlinjerna och fler kommentarer om innehållet från insatta läkare i kommande nummer av Dagens Medicin som kommer den 4 maj.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten?

Klicka här!

Kommentarer publiceras dagtid vardagar efter granskning.

 

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln: