Få hela storyn
Starta din prenumeration

Debatt

”Ineffektiv behandling bidrar till ett onödigt lidande”

Primärvårdsläkaren har alltför ofta lämnats nästan helt ensam att ta hand om patienten, när man konstaterat diagnosen migrän, skriver styrelsen i Svenska huvudvärkssällskapet.

Publicerad: 27 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lars Edvinsson, Anna Sundholm, Mattias Linde, Monicha Norén, Elisabet Waldenlind, Andrea Carmine Belin, Ingela Nilsson-Remahl, Anna Steinberg.


Ämnen i artikeln:

MigränLäkemedel

Den första delen av ett arbete som inleddes för ett och ett halvt år sedan går mot sitt slut. Under 2020 etablerades den nationella arbetsgruppen NAG Migrän inom regionernas gemensamma kunskapsstyrningsorganisation, med uppdraget att ta fram nationella behandlingsriktlinjer för migränvården av barn och vuxna i Sverige. 

En multiprofessionellt sammansatt arbetsgrupp har genomfört en översyn av migränvården i regionerna. Den 19 april gick deras rapport, inklusive rekommendationer, ut på remiss till bland annat specialist- och yrkesföreningar, patientföreningar och de regionala programområdena för nervsystemets sjukdomar. Den andra delen i ett viktigt arbete på vägen mot en bättre och mer jämlik migränvård har därmed inletts.

Läs mer: Förändringar i hjärnan hittades efter covid-19

Vi inom Svenska huvudvärkssällskapet, som organiserar verksamma inom sjukvården med intresse för migrän och annan huvudvärk, vill uppmana alla remissmottagare att avsätta nödvändig tid och resurser för att bidra i det fortsatta utvecklings- och förankringsarbetet. Det handlar inte minst om de regionala programområdena för nervsystemets sjukdomar, vilket migränsjukdomen är. Det är de som i ett senare skede ska översätta de slutliga rekommendationerna till konkret genomförande, inom ett sjukdomsområde som i många delar av vårt land uppfattas som ett rent allmänmedicinskt uppdrag. Primärvårdsläkaren har alltför ofta lämnats nästan helt ensam att ta hand om patienten, när man konstaterat diagnosen migrän. Vi inom den specialiserade huvudvärksvården möter konsekvenserna av det varje dag.

Det handlar inte minst om över- och till och med felmedicinerade patienter där lämpligt läkemedel inte förskrivits eller där ineffektiv läkemedelsbehandling inte ens har satts ut. Det är därför ett vanligt nödvändigt första steg att starta med första linjens behandlingar alternativt genomföra en läkemedelsrensning hos patienterna när de kommer till oss huvudvärksspecialister. Icke-evidensbaserad läkemedelsbehandling är bara ett av flera problem inom migränvården som bidrar till onödigt lidande, samtidigt som det utgör ett slöseri av sjukvårdens resurser.

Det går att snabbare leda patienten till rätt vårdnivå och behandling samtidigt som vi minimerar användning av ineffektiva läkemedelsbehandlingar. En jämlik och förutsägbar migränvård av hög kvalitet med rätt resursutnyttjande måste vara det långsiktiga målet. Gemensamma och regionalt förankrade behandlingsriktlinjer är en förutsättning för att migrändrabbade ska mötas av en likartad vårdkedja, kompetens, och effektiv arsenal av behandling och stödjande insatser. 

Det ska inte spela någon roll var man bor i landet om man har en migränsjukdom, utan man ska utredas enligt ett visst schema för att få rätt diagnos och behandling. Beroende på svårighetsgrad ska patienten erbjudas adekvat anfallskuperande och eventuellt profylaktisk läkemedelsbehandling som dessutom kontinuerligt utvärderas. Så sker långt ifrån överallt i dag. De regionala programområdena för nervsystemets sjukdomar spelar en nyckelroll för att vi ska kunna uppnå en förändring. Nu gäller det att sätta migrän på den neurologiska kartan – i samtliga regioner.

Styrelsen för Svenska huvudvärkssällskapet:

Lars Edvinsson

Elisabet Waldenlind

Monicha Norén

Andrea Carmine Belin

Anna Steinberg

Anna Sundholm

Mattias Linde

Ingela Nilsson-Remahl

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MigränLäkemedel

Dela artikeln: