Få hela storyn
Starta din prenumeration

Innehåll från Röda Korsets Högskola

Global profil och samhällsansvar lockar fler till Röda Korsets Högskola

Världens och vårdens behov av kvalificerade medarbetare fortsätter att växa. Det gör också behovet av att bidra och allt fler vill studera till sjuksköterska. Gärna vid en utbildning med global inriktning och tydligt samhällsansvar. Intresset för kurser och program vid Röda Korsets Högskola är stort och nu söker högskolan nya medarbetare.

Publicerad: 11 april 2022, 09:53


Pandemi, krig och flyktingar. Världens och vårdens behov av kvalificerade och engagerade medarbetare växer. Att det också finns många som vill ta ett samhällsansvar och jobba med sjukvård speglas av intresset för sjuksköterskeprogrammet som just nu en av de mest populära svenska högskoleutbildningarna. Det visar statistik som Universitets- och högskolerådet, UHR, gjorde inför vårterminen 2022.

Ett exempel på detta är ökningen av förstahandssökande till Röda Korsets Högskola. Vårterminen 2021 hade högskolan en toppnotering i antalet förstahandssökande, som då ökade med 38 procent.

– Under pandemin har vi sett en stor tillströmning av antalet sökande till våra utbildningsprogram och det är vi glada över eftersom samhällets behov av sjuksköterskor är fortsatt stort. Vi erbjuder en utbildning av hög kvalitet och som sjuksköterska kan studenterna se fram emot ett spännande och varierande yrkesliv, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets Högskola.

Uttalad global profil

Vid Röda Korsets Högskola i Stockholm påbörjar varje år cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård sin utbildning. Dessutom finns ett utbud av fristående kurser vilket gör att högskolan varje termin utbildar i genomsnitt cirka 850 studenter.

– Jag tror att en del av vår dragningskraft ligger i vår uttalade globala profil och att vi har ett uttalat samhällsansvar i allt vi gör inom utbildning, forskning och samverkan med olika internationella aktörer, säger Susanne Georgsson.

Det internationella engagemanget har funnits med från starten. Röda Korsets Högskola grundades 1867 och var då den första icke-religiösa utbildningen för sjuksköterskor i Sverige.

– Våra studenter är och har alltid varit eftertraktade. Röda Korsets Högskola står för kvalitet och stolthet. Vi har också en internationell prägel med profilen ”omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv”, säger Susanne Georgsson.

Hon framhåller att högskolan har en tydlig koppling till Svenska Röda Korset och ambitionen är att samhällsansvaret ska genomsyra hela verksamheten både inom utbildning, forskning och annan samverkan. Att den ambitionen har lyckats märks vid samtal med några av högskolans cirka 70 medarbetare.

– Det känns meningsfullt att få bidra till kunskapsutveckling hos studenterna. Men också till samhället genom dem. Jag tycker att det bästa med att jobba för Röda Korsets Högskola är den globala profilen och att vi är en del av Röda Korset som ju är ett av världens mest kända varumärken. Det följer en viss stolthet med det, säger Catarina Nahlén Bose, högskolelektor vid Röda Korsets Högskola. Efter sjuksköterskeexamen ägnade hon sig i många år åt kliniskt arbete inom hjärtsjukvården.

Tydlig värdegrund

Även hennes kollega Miguel Diaz understryker att det var arbetsplatsens värdegrund som var en av orsakerna till att han sökte sig till Röda Korsets Högskola.

– Jag uppskattar både högskolans värdegrund och roll i vårdsystemet. Med mitt intresse för pedagogik och min roll som forskare blev det en fullträff, säger Miguel Diaz, huvudlektor i anatomi och fysiologi vid Röda Korsets Högskola. Miguel Diaz föreläser också om missbruk och forskar om stress och fysiologiska mekanismer som sätts igång av negativa känslor.

Vi kan vara din nya arbetsplats!

Just nu söker vi:
• Professor
• Lektorer
• Adjunkter

Läs mer på rkh.se/jobb

Röda Korsets Högskola

Texten är en annons från Röda Korsets Högskola