Få hela storyn
Starta din prenumeration

Arbetsvillkor

Så tycker din regionledning om vaccinationskrav för vårdpersonal

Så tycker din regionledning om vaccinationskrav för vårdpersonal

Dalarna vill ha möjligheten att ställa krav på vaccination mot covid-19 för nyanställd vårdpersonal. Men vad tycker övriga regioner? Dagens Medicin har frågat politiker i ledande position i Sveriges övriga regioner om vad de anser i frågan.

Publicerad: 9 september 2021, 04:00

Ämnen i artikeln:

Region SkåneRegion ÖstergötlandRegion VästerbottenRegion DalarnaRegion GotlandRegion UppsalaRegion HallandRegion NorrbottenRegion BlekingeRegion VästmanlandRegion Jönköpings länRegion SörmlandRegion VärmlandRegion VästernorrlandRegion KronobergRegion Kalmar länRegion StockholmVästra GötalandsregionenRegion GävleborgRegion Jämtland HärjedalenNorrbottens läns landstingVaccinCovid-19CovidvaccinSKRFolkhälsomyndigheten

Anna Starbrink (L), Gilbert Tribo (L) och Johnny Magnusson (M). Få ledande politiker inom Sveriges regioner vill gå på Dalarnas linje och ha möjligheten att ställa krav på vaccin hos ny vårdpersonal. Men många tycker att en utredning är rimlig.

Foto: TT, fribild, Catharina Fyrberg

Innehåll

Det var Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande i Dalarna som under torsdagen i förra veckan meddelade att regionen tillsätter en utredning för att undersöka möjligheten att ställa krav på att ny vårdpersonal ska vara vaccinerade mot covid-19. 

Så här anser ledande politiker om kravet på vaccin i din region.

De politiker som svarat via mejl är citerade med citattecken.

Region Skåne

Gilbert Tribo (L)

Foto: Fribild

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne:
”Vi följer arbetet i Region Dalarna. Skulle det vara juridiskt möjligt så är det något vi får undersöka vidare i Region Skåne. Min uppfattning i frågan är att om man arbetar inom hälso- och sjukvården så bör man rimligtvis också vaccinera sig med tanke på att man träffar på många patienter.”

Region Halland

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott i Region Halland:
– Jag tycker det är rimligt att man som svårt sjuk kan förvänta sig att man är i en trygg vårdmiljö. Det finns en stor lojalitet här med hög vaccinationstäthet och en medvetenhet inom specialistvården. Jag upplever inte att vi har det här bekymret, men tycker absolut att man ska titta på frågan. Det här är lite obruten mark – som svårt sjuk patient och som anhörig är det ett rimligt krav att möta personal som är vaccinerad, sedan får man inte glömma att man kan sprida smittan ändå. 

Region Östergötland

Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland
”Region Östergötland arbetar hårt för att minska smittspridningen i samhället genom att uppmana så många som möjligt, inklusive regionens medarbetare, att vaccinera sig mot covid-19. Vår bedömning är dock att det inte finns något lagstöd för att tvinga någon att ta vaccin. Däremot kan regionen som arbetsgivare under vissa omständigheter omplacera personal som inte är vaccinerad, exempelvis från verksamheter där det är extra angeläget att begränsa smittspridning.”

Region Uppsala

Emilie Orring (M), ordförande i regionstyrelsen i Region Uppsala:
– Vi har inte haft någon politisk diskussion och har heller inte uppfattat något problem kring den här frågan. Vi har ju även hygienrutiner och skyddsutrustning för att hindra risken för smitta, som vårdpersonal behöver använda oavsett om de är vaccinerade eller inte. Viljan att vaccinera sig är dessutom stor, och jag skulle säga att vi har en framgångsrik vaccinationskampanj. 

Region Jönköpings län

Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen i Region Jönköpings län:
– Vi vill inte ha ett vaccintvång och tror att vårdpersonalen är ansvartagande i syfte att skydda sig själva och andra. Vi måste hjälpas åt för att få så många som möjligt att vaccinera sig, men jag tror inte på tvång. Jag tänker att det är en fråga om demokrati, och tycker att vaccination ska vara frivilligt och bygga på kunskap. Vi ser att vaccin hjälper och hur hösten blir beror mycket på hur vi klarar vaccineringen. Därför måste vi jobba aktivt på att nå så många som möjligt, och göra det lätt för alla att få vaccin. Bland annat genom att erbjuda drop in och informera genom hälsocoacher, som kan tala flera språk. 

Region Kalmar län

Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län:
– Jag är skeptisk till ett tvång, dels tänker jag att vår bedömning är att vårdpersonalen är vaccinerade i stor utsträckningen. Vi kan ändå inte sänka garden när det gäller skyddsutrustning och annat, du kan ju vara smittbärare fast du är vaccinerad. Vaccinationen skyddar inte från att bära smitta – utan skyddar mer mot att bli allvarligt sjuk. Vi bör ändå bära skyddsmaterial. Dessutom finns andra smittor och sjukdomar, där vi vaccinerar, men inte har någon kontroll över vilka som är vaccinerade. 

Region Gävleborg

Tommy Berger (S), regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg:
– Jag gissar att vi gör som de flesta andra och lyssnar på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och de bedömningar som de gjort. Vi tror inte att det är möjligt att göra på det sättet som Dalarna föreslår. Vaccinerade risker ju också att föra smittan vidare, och det är inte aktuellt att behandla ovaccinerade på något annat sätt än vaccinerade. Vi har hållit som linje att vi går efter det som myndigheterna rekommenderar. 

Region Jämtland Härjedalen

Tom Silverklo (C), regionråd och ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen:
– Vi har givetvis tittat på det och jag följer vad Ulf Bergs förslag landar i. Jag tror att det blir arbetsrättsligt besvärligt. Det är en viktig fråga och oerhört viktigt att vår personal tar till sig information om att vaccinering. Det är vägen ur pandemin. Men varje individ har rätt att välja att ta vaccin eller inte. Jag är inte beredd att i dagsläget att gå fram som Dalarna – och jag tror inte att det håller arbetsrättsligt. Risken blir att man landar i diskrimineringar, men det är bra att det prövas.

Region Västerbotten

Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen i Region Västerbotten:
– Vi anser inte att vi har något problem med vårdpersonal som inte vaccinerar sig, de är duktiga med det. Vi har tvärtom, haft svårt att hinna vaccinera dem i den takt vi velat. Jag tycker det är viktigt att inte göra det här till en stor fråga, det är ojuste mot vårdpersonalen. Sedan om det finns något enstaka fall, där det uppstår problem, får man hantera det. Vi bereder inget särskilt kring det. 

Region Norrbotten

Kenneth Backgård, Sjukvårdspartiet, ordförande i regionstyrelsen i Region Norrbotten:
– Jag tycker att det etiska är att man vaccinerar sig om man ska jobba med människor.  Men en del kan inte ta vaccinet på grund av sjukdomar och då går det inte att avkräva vaccin. Däremot rekommenderar vi vaccin och klarar man inte det, kan jag tänka mig omplacering eller liknande typer av åtgärder, som gör att man inte utsätter andra för smittorisker. Att tvinga någon har jag svårt att se att man kan göra.

Region Stockholm

Anna Starbrink (L)

Foto: Jessica Gow/TT

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm:
”Det är ett stort ansvar att arbeta i vården och framför allt med sårbara äldre och andra i riskgrupper. Det är rimligt att man då förväntas ta vaccin, att skydda och vårda patienterna är ju hela syftet med jobbet. Jag är övertygad om att de allra, allra flesta tycker att vaccinationen är något självklart.”

Region Sörmland

Louise Wiklund, Vård för pengarna, ordförande i regionstyrelsen i Region Sörmland:
– Vi följer Dalarnas utredning och ser vad utfallet blir. Frågan har inte varit aktuell hos oss, i Sverige är det ändå frivilligt att vaccinera sig. Vi vill så klart att så många som möjligt av våra medarbetare vaccinerar sig – och det har de också gjort. 

Region Kronoberg

Mikael Johansson (M), ordförande i regionstyrelsen i Region Kronoberg:
– Det finns både för- och nackdelar med att ställa krav på vaccinering. Det är bra att Dalarna gör den här utredningen, så att vi kan ta del av den. Jag kan se fördelarna med att ställa villkor, men vi kommer också till många frågetecken direkt, var ska man dra gränsen, vilka ska lyda under de här villkoren – är det till exempel cheferna också. Det är lätt att säga här och nu när det är corona, men vad gör vi om det kommer ett mässlingsutbrott, ska samma regler gälla då? En utredning är utmärkt, det är bra att Ulf och Dalarna gör det, så kan vi andra nytta av den.

Region Gotland

Eva Nypelius (C) ordförande i regionstyrelsen i Region Gotland:
– Min förhoppning är att alla som kan vaccinerar sig både för att skydda andra och sig själva från svår sjukdom. Vi för en diskussion med Folkhälsomyndigheten och avvaktar deras rekommendationer. 

Region Blekinge

Lennarth Förberg (M), ordförande i regionstyrelsen i Region Blekinge:
– Den här frågan är inte väckt här i Blekinge. Vi har ansvar för att minska riskerna så mycket det går – och visst finns det risker med att inte vara vaccinerad, att bli smittad eller att man tar in smittan. Sedan har jag förståelse för att människor av olika skäl inte kan vaccineras. Vi måste alla som kan bidra för att hindra smittspridning och arbetar man inom en vårdenhet, är det extra känsligt. Jag ser fram emot att ta del av utredningen, det ska bli intressant att se om det finns laglig grund för att ställa vaccination som villkor vid nyanställning.

Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson (M).

Foto: Catharina Fyrberg

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen:  
– Vi avvaktar ett ställningstagande från Folkhälsomyndigheten. Självklart vill vi att våra medarbetare ska vara vaccinerade, samtidigt är vi angelägna om att regionerna agerar samordnat och naturligtvis ska vi hålla oss inom ramen för vad lagen tillåter.

Region Värmland

Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordföranden i Region Värmland:
– Det är en svår diskussion och det är intressant att få reda på om man kan ställa de kraven vid en nyanställning. Sedan om man väljer att göra det, för att man kan, tycker jag är för tidigt att ta ställning för just nu. Men det är viktigt att veta vad de legala förutsättningarna är.

Region Örebro län

Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län:
– Att utreda förutsättningarna för att ställa krav vid anställning är rimligt, men vi behöver titta på frågan ur ett bredare perspektiv. Hur blir det för dem som redan är anställda. Vi har ansvar för att minska smittspridningen, för patientsäkerheten, men också ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Ska vi kunna stänga av en medarbetare, eller ge en medarbetare ändrade arbetsuppgifter? Då är jag orolig för att det ska hanteras enskilt i alla 21 regioner och 290 kommuner och dessutom alla privata vårdgivare. Det bör i stället hanteras på högre nivå.  Jag skulle önska att det fanns ett nationellt stöd, så att vi inte riskerar att landa i att vi gör väldigt olika, eller likartat med varierande lösningar, som skulle leda till många arbetsrättsliga lösningar.

Region Västmanland

Kenneth Östberg (S), regionråd med ansvar för sjukhusvård i Region Västmanland:
– Det är en jättesvår fråga och en avvägning, jag tycker att det är högst olyckligt när vi har patienter på sjukhusen och brukare på äldreboenden som riskerar att smittas av ovaccinerad personal. Sedan om vägen är att gå via vaccinationstvång vet jag inte. Vaccineringen mot covid-19 är byggd på valfrihet men bygger på frivillighet. Vi behöver hitta ett sätt att skydda patienter och brukare, men jag är tveksam till ett tvång. Jag är lite tudelad och kan inte vara mer precis än så just nu.

Region Västernorrland

Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen Region Västernorrland:
”Frågan har inte diskuterats i regionstyrelsen i Region Västernorrland. Jag utgår från att all personal i regionen har god kännedom om nyttan av att vaccinera sig samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.”

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

 

 

 

Nellie Pilsetnek

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News