Få hela storyn
Starta din prenumeration

Kommunal Hälsa

Kommuner måste göra om upphandling av tolkar

Publicerad: 17 september 2021, 10:29

Strängsnäs och Eskilstuna är två av kommunerna som kammarrätten anser har brutit mot proportionalitetsprincipen.

Foto: Getty Images

Sex sörmländska kommuner samt Region Sörmland måste göra om en upphandling av tolktjänster. Orsak: brott mot proportionalitetsprincipen i lagen om offentlig upphandling.


Ämnen i artikeln:

Region Sörmland

Region Sörmland, Folktandvården i Sörmland samt kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta har genomfört en upphandling av ramavtal avseende tolkförmedlingstjänster och språktolkar. Ett krav för att delta i upphandlingen var att intresserade bolag skulle ha minst 70 miljoner kronor i omsättning ”vid senast tillgängliga årsredovisning”.

Läs mer: Endast en kommun får kritik – trots samordning 

Ett bolag som inte hade det ansökte i förvaltningsrätten om överprövning och yrkade på att upphandlingen skulle göras om. Förvaltningsrätten avslog ansökan. Men nu har Kammarrätten i Jönköping gjort en annan bedömning. 

Kammarrätten har kommit fram till att det totala värdet av upphandlingen beräknas till cirka 70 miljoner kronor. Därför är kravet på att leverantören ska ha en omsättning på minst 70 miljoner kronor inte är nödvändigt. Kravet får därmed anses oproportionerligt, enligt kammarrätten.

Det innebär att upphandlingen måste göras om.

Av upphandlingsdokument framgår att ramavtalstiden är högst fyra år. Det årliga kontraktsvärdet kan därför uppskattas till omkring 17,5 miljoner kronor, konstaterar kammarrätten

”Upphandlingen avser tolkförmedlingstjänster, vilka typiskt sett får anses vara förknippade med en förhållandevis låg ekonomisk risk för tolkförmedlarna”, skriver kammarrätten. Mot den bakgrunden anser domstolen att kravet på minst 70 miljoner kronor i omsättningen inte är nödvändigt för att uppnå ändamålet med upphandlingen. 

Domen i kammarrätten kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Annika Carpman

Reporter

annika.carpman@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Region Sörmland

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News